Aktuálně

Nadační fond Albert

 

 

 

Zvyšování odborného růstu pracovníků Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

Díky schválenému projektu Nadačního fondu Albert dětem 2015 „Zvyšování odborného růstu pracovníků Orlíček Přední Chlum, o. p. s.“ jsme v době květen 2015 – duben 2016 mohli zrealizovat 4 supervize našeho týmu pod vedením zkušené supervizorky Mgr. Moniky Havlíčkové.

Slovo supervize vyvolává představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. Jde ale pro účastníky o obohacující zkušenost. Naším cílem bylo získat vyšší uspokojení z práce, zvýšit její kvalitu, naučit se bránit profesnímu vyhoření.
Magistra Havlíčková pomáhala týmu svým citlivým přístupem hledat nová řešení problémových situací, stmelovat pracovníky OPS.
Spokojenost pracovníků OSP se ukázala následně prospěšná i našim klientům.

Velice děkujeme Nadačnímu fondu Albert za finanční podporu v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015.

 

 Pořádáme přednášky a kurzy

Nadační fond Albert podporuje naše následující projekty:
• „Zvyšování odborného růstu pracovníků Orlíček Přední Chlum, o. p. s.“
• „Chci se projevit a dokážu to“
• v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ: projekt „Poradenství, psychologická, speciálně-pedagogická a terapeutická pomoc pro rodiče, rodiče dětí v NRP a pedagogy pracujícími s dětmi v NRP.“