Úvodní slovo

Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

V souladu s naším posláním vykonáváme sociálně-právní ochranu dětí v těchto oblastech:

  • Uzavíráme dohody s pěstouny o výkonu pěstounské péče
  • Pomáháme pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

k 04. 07. 2019 jsme v souladu se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění pozastavili činnost ZDVOP

Nově:

  • Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

od 01. 09. 2019 zahajujeme provoz ambulantního a pobytového SVP

Další obecně prospěšné služby:

  • Poskytování služeb poradenství pro děti, rodiče, pedagogy,…
  • Poskytování sociálně-výchovných činností
  • Podpora, zprostředkování a realizace projektů týkajících se sportovních, kulturních a volnočasových aktivit dětí a mládeže