Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dne 04. 07. 2019 jsme v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění pozastavili činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Galerie