Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

• kapacita 12 míst pro děti od 2 do 18 let ve dvou bytech v bytovém domě na pravém břehu pod Orlickou přehradou; lokalita se vyznačuje krásnou a čistou přírodou, vlhkým vzduchem
• dojezdová vzdálenost 20 – 30 minut od Příbrami, Dobříše, Milevska, Sedlčan, 50 – 60 minut do Písku, Benešova či Tábora
• zdravotní péči dětem do 14 let zajišťuje pediatr v Oblastní nemocnici Příbrami, od 14 let pak praktická lékařka v obci Solenice.
Odborní lékaři (oční, ORL, gynekologie, endokrinologie, alergologie, stomatologie,…) jsou v Příbrami, Sedlčanech i Milevsku


• mateřská i základní škola (1. – 5. r.) v obci Solenice, od 2. stupně děti pokračují ve školní docházce v okolních obcích Klučenice, Krásná Hora nad Vltavou, Milín, Dolní Hbity, Příbram, Dobříš, Kovářov, Milevsko. ZŠ praktická je v Příbrami a Milevsku, střední školy s různorodým zaměřením v Příbrami, Březnici, Sedlčanech, Hluboši, Dobříši, Milevsku
• dopravní spojení je přímé z Příbrami, s přestupováním pak z Dobříše i Prahy, ale i tak je možno realizovat návštěvy za dítětem každý den včetně víkendů v čase 14,30 – 16,30 hod., (Návštěvní řád ZDVOP zde)
dětem je poskytována nepřetržitá 24 hodinová pomoc vč. stravování, ubytování, ošacení
• výchovná péče je zaměřená na celkový rozvoj osobnosti dítěte (rozvoj pracovních, výtvarných, sportovních, estetických hudebních dovedností, sebeobslužných činností, příprava na vyučování,…), terapeutická, psychologická a speciálně pedagogická péče
• dítě má možnost pravidelného kontaktu s rodinou (telefony, návštěvy, pobyty v rodině)
• děti jsou přijímány na základě vlastní žádosti, na žádost rodičů, na žádost OSPOD či rozhodnutí soudu
• děti jsou v zařízení po nezbytně nutnou dobu

Tým:

  • Ředitelka – speciální pedagožka (etopedie, psychopedie) – s dlouholetou praxí v péči o děti v ústavní výchově, o deprivované děti a v oblasti sociálních patologií
  • Zástupkyně ředitelky – speciální pedagožka (etopedie) – s dlouholetou zkušeností v sociální práci s rodinou a rodinným poradenstvím, s péčí o týrané děti, děti v náhradní rodinné péči, v ústavní výchově; pedagožka na VOŠ a VŠ, lektorka
  • Psycholožka (terapeutka) – s dlouholetou psychologickou praxí v péči o děti s traumatickou historií, v oblasti NRP a rodinného poradenství; lektorka
  • Sociální pracovnice
  • Vychovatelé – s odbornou způsobilostí dle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění