Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti
  Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

  Provozujeme ambulantní a pobytové

  • Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

  další obecně prospěšné služby:

  • Poskytování služeb poradenství pro děti, rodiče, pedagogy,…
  • Poskytování sociálně-výchovných činností
  • Podpora, zprostředkování a realizace projektů týkajících se sportovních, kulturních a volnočasových aktivit dětí a mládeže

   dále v souladu s naším posláním

  vykonáváme sociálně-právní ochranu dětí v těchto oblastech:

  • Uzavíráme dohody s pěstouny o výkonu pěstounské péče
  • Pomáháme pěstounům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě