Orlíček Přední Chlum, o. p. s.,

Děkujeme Vám všem, kteří jste ve dnech 28. 09. – 01. 10. 2018 podpořili naše zařízení.
Olga Vernerová, ředitelka

Oznámení:
Orlíček Přední Chlum, o. p. s. oznamuje od 17. 08. 2018 změnu názvu:
Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

Provozujeme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s. 
 • Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče
 • Pomáháme při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Podporujeme rodiny umístěných dětí
 • Pořádáme přednášky a kurzy
  – pro pěstouny
  – pro pedagogické pracovníky

Staráme se o děti do 18 let

 • na základě žádosti dítěte
 • na žádost rodičů
 • na žádost OSPOD
 • z rozhodnutí soudu

Chcete se stát pěstounem nebo si vzít dítě do adopce? Kontaktujte nás, poradíme Vám!

Galerie

Podpořili nás