Jak podpořit naše zařízení

Obracíme se na Vás jménem dětí, které jsou v našem zařízení  umístěny, s prosbou a žádostí o finanční a věcnou podporu.

V případě poskytnutí finančního či věcného daru zašleme darovací smlouvy. Finanční částku můžete poukázat na bankovní účet: 255 290 089/0300, variabilní symbol 20130916.

Prostředky z tohoto konta budou sloužit pouze k prospěchu dětí umístěných v našem zařízení.

Za finanční i věcný příspěvek na širokou oblast aktivit pro děti v našem zařízení předem děkujeme.

Čím nám můžete pomoci:

 Finanční pomoc – šetříme finanční prostředky pro:

  • zakoupení 7místného osobního automobilu
  • modernizace sociálního zařízení v ambulanci

Věcná pomoc:

  • knihy
  • společenské hry
  • trvanlivé potraviny

V případě poskytnutí finančního či věcného daru uzavíráme darovací smlouvu. Finanční částku můžete poukázat na bankovní účet: 255 290 089/0300.

Za finanční i věcný příspěvek na pokrytí aktivit pro děti umístěné v našem zařízení předem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za pomoc.