Středisko výchovné péče

Ambulantní SVP

Pro návštěvu v naší ambulanci nepotřebujete žádné doporučení.

Kontakty pro objednání ke konzultaci:
telefon: +420 702 062 685
e-mail: svporlicek.michalova@seznam.cz

Internátní SVP

Kapacita: 8 dětí.
Cílová skupina: děti plnící povinnou školní docházku
Délka pobytu: 8 týdnů
Druh pobytu: dobrovolný, na základě smlouvy uzavřené se zákonným zástupcem nebo osobou odpovědnou za výchovu
soudním rozhodnutím dle z. 359/1999 Sb.

Co nabízíme?
√ Poradenství dětem a rodinám
√ Konzultace – jednorázová setkání nad akutními problémy
√ Diagnostiku sociálně-pedagogickou, psychologickou, vždy dle vašich individuálních potřeb
√ Terapii individuální, rodinnou, skupinovou
√ Terénní práci – pracujeme s rodinami v jejich přirozeném prostředí
√ Odborné poradenství a vzdělávání pro školy a jiné instituce