Dokumenty

Orlíček Přední Chlum, o. p. s. – základní dokumenty:

  • Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
  • Výroční zpráva OPS
  • Vnitřní řád ZDVOP
  • Pracovní řád
  • Provozní řád
  • směrnice a další vnitřní předpisy

Tyto dokumenty jsou uloženy u ředitelky OPS.

Pověření 2016

Pověření

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o vyřizování stížnosti