Dokumenty

SVP Orlíček Přední Chlum, o. p. s. – základní dokumenty:

Výroční zpráva OPS

  • Školní vzdělávací program
  • Standardy kvality služeb ambulantního SVP
  • Vnitřní řád SVP
  • Pracovní řád
  • Provozní řád
  • Organizační řád
  • směrnice a další vnitřní předpisy

Tyto dokumenty jsou uloženy u ředitelky OPS.

Krizový a traumatologický plán

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o vyřizování stížnosti

Směrnice o zpracování osobních údajů